Home page Agenda Het Leven in Chimay Hoe bereikt u ons ? Links Contact » fr » nl » en

Geschiedenis van de Prinsenstad

Chimay en zijn wezenlijke streek vormen de oude "grond van Chimay".                                             Eerst enkel een heerlijkheid, dan een graafschap en eindelijk veranderd in een prinsschap door Maximilien d'Autriche in 1486.

Als U in Chimay wandelt, vindt U de bekoorlijkheid van een 1000 jaar oud stad.                                     Kleine straten met beperkte huizen, oude trappen naar de wasserij of naar de muren. U zult een belangrijke historische verleden ontdekken.

Chimay en zijn lage stad hebben hun middeleeuwse topografie bewaard : de verschillende vormen van de kleine straten die in de oudste graveerkunst en steentekeningen staan, vindt U vandaag bijna gelijk op de moderne plannen.  

Het kasteel van Chimay werd op een rotsachtig spoor gebouwd en hangt boven de Eau Blanche van 16 meters. Het staat nabij de basis van de 2 vierkante toren die voorhen in de bescherming van de stad waren begrepen.                                                                                                                                        U geraakt er door de Grote Markt en de "rue du Château". Na de hoofdgevel ziet U de nooedse voorgevel met zijn renaissance stijl. Het kasteel heeft deze stijl na de brand van 1935 teruggevonden.

 

De triomfdeur
Geëindigd in 1630 heeft die deur drie booggewelven en een "toscane" stijl. Boven de drie booggewelven komen de wapens voor en kunt u de zinkspreuk van de Caraman lezen : « JUVAT PIETAS » (godsvrucht staat bij mij).

 

 

 

 Top

Het kasteel van de Prinsen van Chimay
De prinselijke familie woont nog steeds in het kasteel, symbool van het prinsschap.

 

 

 

 Top

Park van het kasteel van de Prinsen van Chimay                                                                         Tot stand gebracht tussen de 16de en de 19de eeuw door de prinselijke familie heeft het park een oppervlakte van 120 hectaren en is met muren omgeringd. De Eau Blanche steekt het hele park over van de kasteel tot het dorp van Virelles.

 

 

 Top

Het Savary Hotel
Dit Hotel, vandaag Hotel van de Post geworden, werd in de 18de eeuw gebouwd en kreeg de naam van één van zijn eigenaars, Mijnheer Savary, die een smerderijen meester was. De binnenplaats van het Savary Hotel hangt de Place du Chapître over.  Die werd zo genoemd omdat zij omgeringd is door de huizen van de kanunniken van Ste Monégonde sinds de 12de eeuw. Ste Manegonde is co-patronne van de hoofdparochie van Chimay.

Top

Stadhuis                                                                                                                                                 Het stadhuis werd in 1724 gebouwd. Enkel de originele voorgevel, die op de Grote Markt geeft blijft over. Het werd in 1868 volledig veranderd. Het zittingszaal, de binnenmarkt en de oude kerkers werden in 2002 hersteld.

 

 

 

 

 Top

De lage stad                                                                                                                                Aarzelt U niet in de kleine straten te wandelen en ontdekt de onlangs herstelde Saint-Price fontein. Maar ook de oude wasserij en zijn legende van de 7 sprongen.

 

 

 

 

 Top

De oude toren                                                                                                                               Het enige overblijfsel van de oude vestingwerken die de sted omgordden is de oude toren. De oorlogen en de 16de en 17de eeuw belegeringen hebben de versterkende ringmuur afgebroken. 

 

 

 

 

 

Top

De Fontein van de Prinsen                                                                                                  Gebouwd in 1852 door Prins Joseph I de Riquet, "de Grote Prins" genoemd, dit neo-gotische monument vervangt een fontein van de 18de eeuw die door de bronnen uit de Terne des Vaches was gevoed.             Op half hoogte vindt U vier figuren van de prinselijke familie.
- Op zoek naar Stadhuis : Philippe Gabriel d’Alsace, 15de  Prins van  Chimay
- Omgezet naar de Triomfdeur : François Joseph de Riquet, Comte de Caraman
- Op zoek naar  Noord : Pierre-Paul Riquet, créateur du Canal du Midi
- Op zoek naar Collégiale : Madame Tallien, echtgenote  François Joseph de Riquet.
 

Top

Het Heilige Pierre en Paul collegiale                                                                                          Het oudste deel van de huidige kerk dateert van de 13de eeuw : het is een specimen van de oude Soissons bouwkunst. Het klokkenspel van het collegiale is uniek : het is een echte piano met klokken en een kleine klavier. Het heeft geen "mi bemol". De oudste van zijn 26 klokken dateert van de 17de eeuw.